OVER ONS

OVER ONS

Algemene info

    Het WZC Sint-Jan Berchmans is een onderdeel van vzw Integro. Integro is een groep van woonzorgcentra geïnspireerd door Christelijke waarden en normen. Onze drijfveer is dan ook: het zorg dragen voor de (oudere) medemens. Dit betekent dat we kwaliteitsvolle

Geschiedenis

  De eerste gebouwen van het St. Jan Berchmanstehuis dateren van 1888.In 1889 werd de stichting toevertrouwd aan de zusters Augustinessen van St. Truiden,ook wel zwartzusters genoemd.Van 1904 tot 1958 werden er zieken verzorgd. Dit was dan ook de eerste opdracht van de

Onze visie

Integro vzw is een overkoepelende organisatie van 8 non-profit en christelijk geïnspireerde woonzorgcentra waar het welzijn van de bewoner centraal staat. Binnen Integro neemt Sint-Jan Berchmans haar eigen plekje in, maar we onderschrijven wel dezelfde sterke Integro missie

Doelgroep

    De doelgroep van het WZC Sint-Jan Berchmans is specifiek. We richten ons op de huisvesting van matig tot zwaar zorgbehoevende senioren uit Hamont-Achel. Ook senioren met een dementieproblematiek kunnen bij ons terecht. Er wonen 109 senioren in het WZC.

PREZO Woonzorg

PREZO is een manier van denken en werken die kwaliteit heel tastbaar en concreet maakt. In onze dagelijkse praktijk, op de werkvloer. Daar waar medewerkers elke dag weer klaarstaan voor de mensen die zij verzorgen of ondersteunen. Mensen zoals wij allen, met eigen